Sukuseuran 20-vuotissukujuhla 26.-27.7.2008 Hyrynsalmella

Sukuseuran hallitus muistokiven äärellä.

Sukuseuran hallitus muistokiven äärellä.

Lauantaina 26.7. sukujuhlaviikonlopun avasi sukuseuran puheenjohtaja Hannes Kemppainen Sorsakoskelta.

Sukututkija Kaija Heiskanen luennoi sukututkimuksen välineeksi nousseen DNA-tekniikan mahdollisuuksista. 
Suomi DNA –projektin kautta voi tilata Yhdysvalloista sylkitestin ja lähettää sen analysoitavaksi. 
Haploryhmän paljastava testi maksaa noin sata euroa. Kaija Heiskanen kertoi testanneensa veljensä, koska näyte on otettava miehestä. Tuloksen mukaan Kemppaiset kuuluvat N-klaaniin, kuten 51% suomalaisista miehistä kuuluu.

Päivä jatkui Turjanlinnan risteilyllä, jossa vierailtiin kirjailijamestari Ilmari ”Iki” Kiannon taiteilijakodin maisemissa.

Risteilyn jälkeen tehtiin kahdella linja-autolla myös kiertoajelu Hyrynsalmen alueella. 
Kiertoajelun aikana käytiin Kemppaisten suvun varhaisimmilla asuinpaikoilla mm. Nuottimäessä, Niemelässä, Kypärävaarassa sekä Haapolanvaaralla.

Muistokivi vanhimman tunnetun Kainuun Kemppaisten esi-isän, Perttu Kemppaisen, asuinpaikalle Hyrynsalmen Nuottikylän Välitaloon paljastettiin kiertoajelun yhteydessä. Toista metriä korkea muistokivi on löydetty tilan mailta. Perttu Kemppainen oli tullut asumaan tilalle vuonna 1610 ja tila on edelleen Kemppais-suvun asuttama. Veroluetteloiden mukaan ensimmäinen Kemppainen Hyrynsalmella oli Lauri Kemppainen s. 1554, mutta hänen tarkkaa  asuinpaikkaa ei ole vielä pystytty selvittämään.

Paikallisoppaina lauantaina toimivat sukuseuran hallituksen jäsenet Lauri Kemppainen ja Matti Kemppainen Hyrynsalmelta.

Iltatilaisuus oli Kaunislehdon talomuseolla, jossa Kalle Juntunen kertoi paikan historiaa. Paikallishistoria onkin yksi suvun vaihteita tutkivan kiinnostuksen kohde, näin tietoomme tulevan entiset kulkureitit ennen tiestön syntymistä ja elinkeinojen harjoittamisen moninaisuus. Kaunislehdon tuvassa vaihdettiin innokkaasti historiatietoa mm. jokisimpukan helmien kalastamisesta.

Sukuseuran puheenjohtaja Hannes Kemppainen.

Sukuseuran puheenjohtaja Hannes Kemppainen.

Sunnuntaina 27.7. Kemppaiset osallistuivat messujumalanpalvelukseen Hyrynsalmen kirkossa. 
Lukijoina kirkossa toimivat Lauri Kemppainen Hyrynsalmelta ja Kaija Heiskanen Kuopiosta. 
Musiikista vastasivat Hyrynsalmen seurakunnan kirkkokuoro ja Matti Kemppainen Hyrynsalmelta. Saarnan jumalanpalveluksessa piti Pälkäneen kirkkoherra Jari Kemppainen.

Varsinainen 20-vuotisjuhla pidettiin Hyrynsalmen kunnanvirastolla. 
Juhlan aloitti lahjakas nuori hanuristi Stiina Emilia Kemppainen soittamalla kappaleet Brasilialainen ukulele, Rantakoivun alla ja Ranskalaisvalssin. 

Tervehdyssanoissaan sukuseuran puheenjohtaja Hannes Kemppainen esitti kiitokset juhlien järjestelyistä niin seurakunnalle kuin paikalliselle pitopalvelulle. Hän piti tärkeänä myös sukuseuran vastuuta mm. sukututkimuksen saralla sekä peräänkuulutti suvun aktiviteetin lisäämistä eri tahojen järjestämille sukututkimuskoulutuksille. Sukuseuran tärkeänä tavoitteena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa. 
Tavoitteen saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeitä ovat suvuilta saatu aineisto, muistelmat ja tarinat. Lisäksi hän toivoo tulevaisuudelta yhteistyötä muiden sukuseurojen kanssa.

Sukujuhlassa runo-osan Maaria Leinosen runokirjasta Lähemmäs askel askeleelta esitti Matti Kemppainen Hyrynsalmelta.

Juhlapuheen esittänyt kunnallisneuvos Lauri Kemppainen Hyrynsalmelta kertasi sukuseuran perustamisvaiheita todeten mm. olleensa useiden yhteydenottojen johdosta velvoitettu kutsumaan Kemppaiset kokoon vuonna 1987. Kyseisessä tilaisuudessa perustettiin erillinen toimikunta laatimaan sukuseuralle sääntöjä ja toimintasuunnitelmaa. 
Lopullinen päätös sukuseuran perustamisesta tehtiin Paltamon Mieslahdessa 3.7.1988. 
Sukuseura on julkaissut kaksi sukukirjaa, ensimmäinen Matti Kemppaisen, Rajamäeltä, toimittama ilmestyi kesällä 2002 ja sukukirjan toinen osa Kaija Heiskasen, Kuopiosta, toimittama kesällä 2007. 
Lauri Kemppainen kertoi myös Kemppaisten suvun varhaisimmista vaiheista Hyrynsalmella. Kainuuseen tultiin Kustaa Vaasan pyrkimyksestä liittää Oulujärveä ympäröivät erämaat Ruotsiin tukemalla uudisasutusta verovapaudella. Erämaat olivat rajattomat kaskiviljelyyn ja metsästykseen, vesistöt toimivat kulkuväylinä ja turvasivat ravinnon ja viljamaat olivat turvassa hallalta vaaroille kuokituilla pelloilla. Juhlapuheessaan Lauri Kemppainen totesi sukututkimuksen parissa töiden jatkuvan mm. DNA-tutkimuksen kehittyessä sekä 1600-luvun edeltävien aikojen osalta.

Sukuseuran hallitus luovutti sukuseuran standaarit sukuseuran perustamisvaiheessa ja ensimmäisten toimintavuosien aikana mukana olleille henkilöille. Standaarit luovutettiin Lauri Kemppaiselle Hyrynsalmelle, Pertti Kemppaiselle Puolangalle, Matti Kemppaiselle Hyrynsalmelle, Eero Kemppaiselle Ouluun, Väinö Kemppaiselle Ristijärvelle, Aaro Kemppaiselle Kajaaniin, Matti Kemppaiselle Rajamäelle sekä Kaija Heiskaselle Kuopioon. Lisäksi sukuseuran standaarit luovutettiin Hyrynsalmen kunnalle ja seurakunnalle.

Tervehdyksensä juhlaan toivat Hyrynsalmen kunta, seurakunta ja Kerästen sukuseura sekä Riitta-Liisa Kemppainen. 

Hyrynsalmen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Kemppainen esitti onnittelut sukuseuralle ja kiitoksensa paikalle tulleelle juhlayleisölle. Hän kertoi Hyrynsalmen kunnanviraston reliefin ”Tervantie” kuvaavan kunnan kytkeytymistä luontoon. Kunnan tärkeimmät elinkeinot ovat metsä- ja maitotalous ja varsinkin luonto näyttelee suurta osaa tarjoamalla elämyksiä, puhtautta ja rauhaa. Esa Kemppainen aloitti kunnan luottamustehtävissä 18-vuotiaana reilu kaksikymmentä vuotta sitten. Tuolloin kunnan väkiluku oli noin 4300 henkeä, nykyisin kunnassa on asukkaita noin 2900. Lähivuosien haasteina Esa Kemppainen pitää palvelujen turvaamisen omassa kunnassa sekä matkailullisten elämysten tarjoamista.

Hyrynsalmen seurakunnan tervehdyksen toi seurakuntapastori Antti Vasari. Hän kertoi Hyrynsalmen emäseurakunnan vaiheista ja historiasta sekä nykyisen seurakunnan toiminnasta.

Juhlan päätössanat lausunut sukuseuran varapuheenjohtaja Lauri Kemppainen Mieslahdesta totesi, Kemppaisten sukuseuralaisten kasvaneen yhdeksi suureksi Kemppaisten perheeksi kuluneiden 20 vuoden aikana. Hän totesi puheessaan suvun eläneen historiansa aikana ankariakin aikoja, siitä kertovat sukukirjoissa lukuisat merkinnät sotaleskeydestä. Erityiskiitokset Lauri Kemppainen esitti hyrynsalmelaisille Lauri ja Matti Kemppaiselle, heidän 
työpanoksestaan juhlajärjestelyissä sekä suvun kantatiloille tehdyn kiertoajelun toteutuksesta.

Jaa tämä sivu