Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Laatimispäiväys: 23.7.2008
Päivitetty viimeksi: 18.3.2017

Rekisterinpitäjä
Nimi:
Kemppaisten sukuseura ry
Yhteystiedot: Lietekyläntie 85, 89400 Hyrynsalmi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi:
Matti Kemppainen
Asema: puheenjohtaja
Yhteystiedot: Lietekyläntie 85, 89400 Hyrynsalmi

Nimi: Tuomas Kemppainen, varapuheenjohtaja
Asema: varapuheenjohtaja, sukututkimus
Yhteystiedot: Pielikuja 1, 90510 Oulu

Nimi: Riitta-Liisa Kemppainen
Asema: hallituksen jäsen, va sihteeri
Yhteystiedot: Saukkotie 2, 89400 Hyrynsalmi

Rekisterin nimi
Kemppaisten sukuseuran sukututkimusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen

Rekisterin tietosisältö
Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä
Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. 

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

Jaa tämä sivu